Co jsou to čakry? Aneb magie barev

Čakry na lidském těle

Úvodem je potřeba si položit otázku: co je vlastně světlo? Je to elektromagnetické záření tedy v podstatě energie. Energie, která pochází ze slunce a nabíjí Zemi a vše živé na ní včetně nás, lidí.

Naše oči jsou orgánem citlivým na světlo, který reaguje na určité rozmezí vlnové délky této energie a interpretuje jej jako různé barvy. Co když ale naše oči nejsou jedinou částí těla, která je schopná reagovat na jednotlivé vlnové délky světla tzn. barvy?

Lom svštla

Co jsou to čakry?

Čakry jsou energetická centra v našem těle, která mají být citlivá na určité vlnové délky světla. Rozlišujeme celkem 7 základních čaker, přičemž za osmou bývá někdy považována naše aura, energetický obal našeho těla – více se v budoucnu dozvíte ve speciálním článku. Těchto 7 čaker je spojováno s určitými barvami, myšlenkami, pocity a naladěním naší mysli. Ideálním stavem je, pokud je všech 7 čaker v harmonii a tím pádem je také naše tělo, duše a mysl. Energetické vibrace jednotlivých barev jsou rozdílné a největší rozdíl je mezi frekvencí červené a fialové barvy – stejně tak umístění červené a fialové čakry je na opačných stranách v rámci lidského těla:

Vlnová délka barev

Slovo čakra je odvozeno ze Sánskrtu ze slova označující ,,kolo´´ a je součástí jak budhistické tak hinduistické tradice. Čakry bývají vyobrazovány jako různá, energií vířící centra, symbolicky umístěná do několika základních bodů v lidském těle, jakýchsi energetických uzlů. Energetický vír čaker do sebe vtahuje energii světla (barev), emocí či myšlenek. Tyto specifické energetické víry jsou často zakreslovány ve formě mandal. Energie v těchto vírech proudí jak do těla tak také ven z těla, proto je důležité, aby fungovali v rovnováze. Pokud je jedna z čaker nefunkční tak nejenže může způsobit problémy vnitřním orgánům a změny na psychické či duševní úrovni ale také může narušit funkčnost nejbližších okolních čaker. To může vést až k řetězové reakci, kdy se postupně zablokují takřka všechny čakry.

Čakry a věda

Už od 90. let byla provedena celá řada vědeckých experimentů snažících se odhalit existenci čaker. Zjednodušeně řečeno bylo dokázáno, že jedinci dlouhodobě zabývající se rozvojem duševní rovnováhy podle vzorce zmíněných energetických center, měli v experimentech lepší výsledky než běžní lidé. V souvislosti s čakrami a aurou, energetickým obalem lidského těla, je potřeba určitě zmínit jméno Konstantin Korotkov. Tento ruský vědec přinesl první vědecké důkazy o existenci aury. V nedávné době také vynalezl přístroj, kterým lze auru i funkci čaker změřit. Studie naznačují, že praktiky spojené s čakrami mohou mít významný přínos pro duševní zdraví.

Čakry pokusy

Existenci čaker lze také příkladem ilustrovat na raném vývoji lidského jedince:

První dny/týdny/měsíce po narození je veškerá (pasivní) koncentrace dítěte směřována do jeho schopnosti být schopen přežít a zůstat na tomto světě. Dítě se v tomto stádiu nachází na úrovni kořenové čakry – červené čakry instinktů pro přežití, ve kterém je přímo závislé na okolním prostředí. V tomto období je především zcela závislé na jeho rodičích – ochráncích. Čím více mu rodiče dávají pozornosti, pocitu bezpečí a zázemí tím rychleji je dítě schopno posunout se do další fáze. Pokud dítěti není od začátku dopřáno dostatek pocitu bezpečí a stability může to negativně ovlivnit jeho vývoj a způsobit úzkosti a jiná psychická traumata.

Poté co se dítě začne cítit v bezpečí, nastává období, kdy si instinktivně přeje navázat kontakt s ostatními bytostmi. V tomto období se dítě nachází na úrovni sakrální čakry – oranžové čakry instinktivních tužeb. Dítě začíná krůček po krůčku objevovat svět. Začíná u jeho rodičů, kde je důležitý blízký fyzický kontakt s nimi, a pokračuje dál za hranice jeho domova. Krásný příklad, který jste určitě zažili, je když je dítě fascinováno zvířátkem, které vidí poprvé v životě a většinou si na něj chce sáhnout. Je to právě fyzický kontakt, který je charakteristický pro toto období ve vývoji dítěte z hlediska čaker. Mnohem později, postupně jak za roky dítě dospívá, dozrává také jeho sakrální čakra do sexuální podoby, kdy si přeje navázat kontakt „tak trochu jinak“ – určitě víte, co tím myslím.

Dalším obdobím je objevování světa ve smyslu jeho přirozených zákonitostí. V tomto období se dítě nachází na úrovni čakry solar plexus – žluté čakry, která symbolizuje naší vůli. Je to právě vůle, co pohání dítě kupředu a nutí ho neustále se zajímat o to, jak svět funguje. Používáním síly vůle se dítě učí mít kontrolu nad okolním fyzickým světem. Neposedné dítě se tak snaží testovat co může, a co nesmí, a především proč to tak je a jak to funguje. Typickým příkladem je jeho věčné pokládání otázek začínajících slovem „proč?“. Dítě s tím nepřestane dokud nebude uspokojeno jeho základní pochopení této reality. Je to zároveň nejlepší období, kdy lze dítěti předat (samozřejmě v jednoduché formě) naše zkušenosti.

Výše zmíněné tři čakry jsou označované jako takzvané spodní čakry a většina lidské populace funguje na jejich principech. Bohužel spoustu lidí ustrne na těchto úrovních po zbytek jejich života. Stává se z něj v dospělosti prázdný stereotyp plný materialismu a uspokojování základních pudů a potřeb. Dítě si po dosažení všech tří zmíněných čaker neuvědomuje další aspekty života a dochází k přesvědčení, že fungování světa je pro něj zřejmé. Současně se dostavuje období jeho vzdoru – puberta. Od tohoto momentu začíná jeho vlastní spirituální a psychologická cesta životem. Následně je už na každém jedinci jak se individuálně duševně rozvine. Více informací o jednotlivých čakrách se dočtete v této rubrice.

Náramek sedmi čaker – s lávovým kamenem

890  s DPH

Tento čakra náramek byl za použití pečlivě vybraných vzácných drahokamů navržen tak, aby Vám pomohl vyvážit a odblokovat všech 7 čaker. Minerály doplněny o lávový kámen, který je symbolem znovuzrození a vitality. Pokud si chcete vybrat náramek podle konkrétní čakry pokračujte prosím zde. Více se o významu tohoto náramku dozvíte níže.

Vyberte si náramek podle velikosti. Návod jak správně určit velikost naleznete zde.

Čtěte více

Úvod do čaker - video