Srdeční čakra – zelená/růžová

Srdeční čakra

Název: Anáhatačakra neboli Nezasažená čakra

Kde ji najdeme: Mezi srdcem a páteří

Barva: Zelená, růžová, zlatá

Element: Vzduch

Symbolické zvíře: Holub/hrdlička

Harmonizující kameny:

Amazonit, malachit, zelený fluorit, růženín

malachit

Je to čakra Větru a má zelenou barvu (případně také zlatou nebo růžovou).  Je situována mezi srdcem a páteří, přímo uprostřed hrudního koše. Je centrem duševních pochodů spojených s city. Uplatňuje se jak při navazování mezilidských vztahů, tak v rámci lásky k celému světu, a také pozitivnímu vztahu k sobě samým. Právě zdravá sebeláska (ne egoismus a sobectví) je klíčem pro plnohodnotný život.

  • Přebujelá funkce této čakry se v extrému vyznačuje přehnanou tendencí rozdat se pro ostatní a nehledět přitom na svoje vlastní potřeby a výhody z toho plynoucí. Přílišná tolerance vůči ostatním na úkor sebe, která nakonec vede v nesprávné společnosti až ke ztrátě vlastní identity.
  • Zablokovaná srdeční čakra se projevuje přílivem egoismu do mezilidských vztahů, chorobným strachem z odmítnutí a zklamání. Při snížené funkci: Závislost na lásce druhých, úzkost, deprese, pochybnosti o sobě samým a nedostatek důvěry v sebe i všechny ostatní. Fyzickým projevem je bezdůvodné bušení srdce, kašel, potíže se srdcem či plícemi.
  • Ideální nastavení této čakry se projevuje stabilním emočním zdravím, láskou k sobě a blízkým, sebekontrolou a dokonce schopnost svou přítomností harmonizovat lidi v okolí.

Harmonizující náramky pro srdeční čakru:

OSTATNÍ ŠPERKY HARMONIZUJÍCÍ SRDEČNÍ ČAKRU NAJDETE ZDE