Šperk jako amulet

Amulety a talismany provázejí lidstvo už od jeho počátku a setrvávají ve své existenci dodnes. Zatímco amulet má nositele chránit před zlými silami, talisman má přitahovat štěstí a prosperitu.

Obecně řečeno jsou to předměty ukrývající magickou sílu, které lidem přinášejí ochranu či štěstí a naději.

Může se jednat o přírodní materiály s určitými metafyzickými vlastnostmi (drahé kameny) či také o různé symboly vytvořené člověkem. Například hvězda Severka, ruka Hamsa či samozřejmě tradiční náboženské symboly jako je křesťanský kříž nebo vyrytá posvátná buddhistická mantra Om Mani Padme Hum.

Síla mysli

Nejdůležitější pro aktivaci Vašeho amuletu je věřit v jeho účinky – nestačí pouze si o účincích přečíst a čekat zázraky jeho nošením.

Je to právě Vaše mysl, kdo má moc utvářet a formovat realitu, ve které žijete. Pokud koncentrujete celou svoji víru v účinky amuletu či talismanu, jeho efekt se dříve či později dostaví. Amulety a talismany jsou tedy jakýmsi zesilovači (katalyzátory) Vaší přirozené duševní síly! Je to právě síla pocházející z Vašeho nitra, která stojí nad všemi náboženstvími a dokonce je v určitých aspektech spojuje.

Sleva!
Original price was: 1 590 Kč.Current price is: 1 370 Kč. s DPH
Bestseller
1 150  s DPH

Přírodní minerály jako amulety či talismany

Co se týká metafyzických účinků drahých kamenů v naší nabídce šperků, snažíme se u každého kamene shromáždit, na základě dochovaných historických faktů, co nejvíce informací o tom, jak jej lidé pro jeho metafyzické účinky využívali napříč různými civilizacemi od samotného počátku lidstva.  Lidé z některých antických civilizací (Egyptská, Sumérská, Čínská aj.) využívali účinky drahý kamenů v podobě amuletů a talismanů na denní bázi a jejich znalosti o esoterických vlastnostech minerálů zdaleka přesahovaly ty naše dnešní.

Kromě daných metafyzických vlastností drahých kamenů, které vycházejících z historických zkušeností antických civilizací, mohou přírodní minerály také posloužit individuálně každému z nás jinak. Stačí si kámen spojit s významnou událostí, místem nebo osobou v našem životě, ke které se pojí silný emoční základ.

Nejjednodušším příkladem může být, pokud dáme náramek milovanému člověku. Mezi danou osobou a šperkem vnikne pouto a od toho okamžiku pouhý pohled na náramek připomene jeho novému majiteli, od koho jej dostal a co k tomuto člověku cítí.

Dalším příkladem může být, pokud odměníme sami sebe náramkem za zvládnutí těžkých životních situací a zkoušek. Šperk nám bude připomínat, co jsme všechno museli zvládnout a jeho nošení nám poté dodá vytrvalost a naději.

Člověkem vytvořené symboly jako amulety či talismany

Symboly využívané v amuletech či talismanech lze rozdělit na tři základní, avšak navzájem provázané, typy: Náboženské, magické a tradiční. Jedná se o symboly, které se staly kultovními a rezonujícími napříč lidskou společností, díky společné víře většího počtu lidí. Ti právě svojí vírou v daný symbol vložili do jeho významu kus sebe a umocnily tak jeho sílu.

Magické symboly a mantry bývají navíc kombinovány s psaným písmem nebo runami, které dodávají symbolu přidaný význam. V magii či některých náboženstvích (buddhismus) se dokonce věří, že tyto vyřčená slova či krátké věty (afirmace) dokážou ovlivnit náš život k lepšímu. Konkrétně v případě buddhismu je nejznámější mantra prosperity Om Mani Padme Hům, jejímž opakováním lze údajně zlepšit kvalitu našeho života.

+
Není skladem
2 790  s DPH
New
2 790  s DPH
Bestseller
2 790  s DPH

Šperk Trimakasi jako amulet a talisman

Zakládáme si na tom, aby náramky a náhrdelníky vyrobené v naší dílně v sobě nesly hlubší význam, ať už díky naší snaze používat ryze přírodních minerálů, tak díky použití symbolů, mezi které patří kromě jiných i samotné logo Trimakasi.

TRIMAKASI je symbol vděčnosti, rovnováhy a naděje. Šperky nesoucí naše logo jsou talismany, které poskytnou útěchu a naději i v těch nejčernějších dnech.

Motiv měsíce a slunce vyjadřuje rovnováhu mezi dvěma protikladnými energiemi (den a noc, světlo a tma, jin a jang, mužská a ženská energie, zlo a dobro…). Tyto energie se nacházejí v každém z nás a právě harmonie mezi nimi je základním předpokladem pro šťastný život.

Symbolika měsíce a slunce v sobě také nese význam naděje. Ta vychází z cyklického opakování dne a noci a připomíná nám, že ať mohou být naše útrapy jakkoli veliké, tak stejně nakonec pominou a vystřídají je lepší dny v podobě radosti a štěstí.

Po každé temné noci přijde jasný den.