Znamení Vodnář kameny

Drahé kameny Vodnář

Vodnáři jsou znamením nezávislých, upřímných idealistů, kteří se nebojí přinášet revoluční změny. Pokud se vám podaří získat si přátelství Vodnáře, můžete se těšit na nečekané zážitky a inspiraci, kterou vám tito nebojácní vizionáři přinesou. Ačkoli se jedná o vzdušné znamení, s Vodnářem spojovaný element vody symbolizuje vypláchnutí všeho starého a počátek něčeho nového. Mezi harmonizující náramky z drahých kamenů pro Vodnáře patří například:

Sleva!
570  s DPH
930  s DPH

Vodnáři jsou hlubokými mysliteli a vysoce intelektuálními lidmi, kteří rádi pomáhají druhým. Vodnáři mají neuvěřitelný talent vidět svět bez předsudků. Díky tomuto daru jsou schopni rozpoznat problémy, které ostatní lidé mohou přehlédnout. Ačkoli se Vodnáři poměrně snadno přizpůsobují svému okolí, čas od času podlehnou silné potřebě utéct od všeho pryč, protože potřebují načerpat své síly v samotě.

Základní kameny pro Vodnáře přiřazené podle data narození:

  1. Opál pomáhá Vodnářům najít spřízněnou duši.
  2. Fluorit podporuje a stimuluje Vodnářovu duchovní svobodu.
  3. Apofylit prohlubuje napojení s Vodnářovým vyšším já.

Účinky jednotlivých kamenů na Vodnáře:

Lapis Lazuli pomůže Vodnářům stimulovat jejich moudrost a tvořivost.

Vodnáři se při své snaze o inovace a pokrok mohou setkat s mnoha výzvami a překážkami a černý turmalín jim může pomoci chránit se před těmito energiemi a umožnit jim zůstat soustředěnými a motivovanými.

Acháty obecně mohou pomoci nastolit u Vodnářů emoční mír. Acháty dokáží pomoci Vodnářům vidět svůj život a svět kolem sebe z jiného úhlu pohledu, což jim umožní vidět věci jako celek a nejen jako oddělené části. To může vést k lepšímu porozumění sobě samým a svému okolí, což jim umožní lépe se vypořádat se životními výzvami.

Granát pomůže Vodnářům bojovat s jejich stavy melancholie a také pomůže udržet vztahy s lidmi, které milují. Také může pomoci Vodnářům lépe pochopit své pocity a emoce, což jim umožní lépe se s nimi vyrovnat a přijmout je.

Chryzokol pomůže Vodnářům vyjádřit jejich zkušenosti a také srozumitelnému předáním těchto zkušeností ostatním lidem.

Avanturín stimuluje ve Vodnářích jejich dobrodružnou část povahy.

Modrý apatit umožní Vodnářům vidět věci s nadhledem a udržet pozitivní postoj k životu. Tento kámen může Vodnářům pomoci posílit schopnost kritického myšlení a získat hlubší vhled do složitých problematik.

Angelit může zlepšit Vodnářovu intuici stimulováním propojení s jeho vyšším já. Angelit může být také prospěšný pro Vodnáře, kteří mohou mít někdy potíž vyjádřit své pocity.

Vodnáři jsou známí svými výlety do vlastních myšlenek a snadno mohou ztratit kontakt s realitou. Zkamenělé dřevo jim pomůže se uzemnit a najít zpět pevnou půdu pod nohama.

Vybírejte náramky a další šperky pro Vodnáře:

CELOU NABÍDKU ŠPERKŮ PRO VODNÁŘE NAJDETE ZDE