Název TRIMAKASI vznikl během mého cestování po Indonésii a je odvozen z indonéského slova vděčnosti „terima kasih“, které v překladu znamená „děkuji“.

Byli to právě místní lidé na ostrově Bali, kdo mě přesvědčili svými činy o tom, že dobro v lidech ani v dnešní chaotické době nevymřelo. Pokud Vás zajímá více o mém dobrodružství na Bali klikněte prosím zde pro zobrazení celého článku.

Logo TRIMAKASI se skládá ze symbolu měsíce (luny) a slunce. Měsíc je symbolem podvědomí, které je zdrojem našich citů, a jeho protipólem je slunce – vědomí. Slunce (kruh) je symbolické vymezení prostoru, ve kterém vzniká síla, a uvědomění vyššího já, jehož zdrojem je vědomí.
Propojením těchto dvou prvků nastává HARMONIE.